New items
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID W-3_01 : desantowanie skoczków ze śmigłowca W-3 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)