New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo