New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa