New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Teoria wszystkiego czyli Krótka historia wszechświata
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa