New items
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Współczesne media : media informacyjne. T. 1
Historia Polski 1914-2015
Socjologia : kluczowe pojęcia