New items
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Polska polityka bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w okresie Związku Bałtyckiego oraz w latach 90 XX wieku : próba porównania
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa