New items
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce