Nowości
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa