New items
Wykłady z matematyki
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Księga złotych myśli
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania