New items
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej