New items
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_03 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z kombinowanym systemem otwarcia
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń