Nowości
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE