New items
Zmierzch Europy
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Geologia kontynentów
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej