New items
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20
Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium