New items
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne : planimetria i stereometria
Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów