New items
Rozgrzewka : podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania