New items
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Pedagogika : podręcznik akademicki
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,