Nowości
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
SolidWorks : Surface Modelin
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
315 Dywizjon Myśliwski "Dębliński" = Squadron "Dęblin"