New items
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN