New items
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)