New items
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
System walki wojsk lądowych : teoria i praktyka
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych