New items
ADR 2019-2021 / [red. zespół ekspertów]
Strefy cyberwojny
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne