New items
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Matematyka od zera dla inżyniera