New items
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji