New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Obrona przeciwlotnicza w działaniach stabilizacyjnych