Nowości
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Szkolenie z miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.0.1(B)
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe