New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych : komentarz
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Przepisy o działalności służby żywnościowej : DU-4.21.1(B)
Tymczasowa instrukcja o organizacji i ocenie strzelań z przeciwokrętowych systemów rakietowych