New items
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia
Cyberwojna : wojna bez amunicji?
Afganistan : dotknąłem wojny
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Mikroekonomia