New items
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka