Nowości
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Język R i analiza danych w praktyce
Psychologia w zmieniającym się świecie