New items
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia