New items
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego