New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń