New items
Drgania układów mechanicznych
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi