New items
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych