New items
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego