New items
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integracja gałęzi transportu, sztuczna inteligencja
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów