New items
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Efekt obserwatora : psychologia odwagi i bezczynności
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej