New items
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce