New items
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Powstanie Warszawskie : wędrówka po walczącym mieście
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia