New items
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność