New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Teoria wszystkiego czyli Krótka historia wszechświata