New items
Zwalczanie terroryzmu
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Uwarunkowania rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Polski
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych