New items
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Cyberwojna : wojna bez amunicji?