New items
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania