New items
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wybrane polityki Unii Europejskiej