New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa