New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Elementy projektowania logistycznego
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej