New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia