Nowości
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania