Nowości
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Reglamentacja broni palnej w Europie : wybrane zagadnienia
Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji
Bezpieczeństwo na co dzień : zarządzanie w codzienności