New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Anatomia kliniczna. T. 1
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych