New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Friction : how radicalization happens to them and us